Breadcrumbs


สมัครเรียนระเบียบ แนวปฏิบัติ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บ


1199574
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
475
560
3180
1191526
21712
30778
1199574

IP ของคุณ : 3.235.179.111
ณ วันนี้ : 2021-10-28


หลักสูตรที่เปิดสอน

 

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

เปิดทำการสอนหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

เปิดสอน
   1.สาขางานยานยนต์
   2.สาขางานเครื่องมือกล
   3.สาขางานไฟฟ้ากำลัง
   4.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
   5.สาขางานการบัญชี
   6.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

เปิดสอน
   1.สาขางานเทคนิคยานยนต์
   2.สาขางานเทคนิคการผลิต   
   3.สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี)
   4.สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี)
   5.สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ทวิภาคี)
   6.สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี)   
   7.สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ทวิภาคี)


3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

รับผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา 
มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

วิชาที่เปิดสอน
   1.ขนมอบยอดนิยม
   2.อาหารไทย
   3.เสริมสวยเบื้องต้น
   4.การนวดหน้า-แต่งหน้าขั้นพื้นฐาน
   5.ซอยผมขั้นพื้นฐาน
   6.สระเซ็ทสมัยนิยม
   7.ซอยผมดัดผม Advance
   8.การเกล้าผม-ถักเปียสไตล์สมัยนิยม
   9.ตัดผมชายเบื้องต้น
  10.ตัดผมชายสไต์สมัยนิยม
  11.เสื้อเบื้องต้น
  12.กระโปรงเบื้องต้น
  13.นวดไทยเพื่อสุขภาพ
  14.สปาเพื่อสุขภาพแบบองค์รวม (สปาตะวันตก)
  15.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ระดับต้น)
  16.ฝึกขับรถยนต์
  17.ขับร้อง
  18.ดนตรีสมัยนิยม
  19.ออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น
  20.งานปักและประดิษฐ์ของใช้
  21.ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า
  22.การจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ
 

สนใจสมัครเรียน โทรสอบถามได้ที่หมายเลข  045-250590 (งานทะเบียน)