Breadcrumbs


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บ


1112955
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
871
793
8191
1097057
26847
32643
1112955

IP ของคุณ : 3.235.60.144
ณ วันนี้ : 2021-07-25


หลักสูตรระยะสั้น

          วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเข้าเรียนหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 128
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

 

รอบที่ 1   
       - รับสมัคร 19 เมษายน 
- 31 พฤษภาคม 2564  (เว้นวันหยุดราชการ)
       - เวลารับสมัคร 08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น.
       - ระยะเวลาเรียน  1 มิถุนายน - 9 สิงหาคม 2564

   วิชาที่เปิดสอน
       1.ขนมอบยอดนิยม
       2.อาหารไทย
       3.เสริมสวยเบื้องต้น
       4.การนวดหน้า-แต่งหน้าขั้นพื้นฐาน
       5.ซอยผมขั้นพื้นฐาน
       6.สระเซ็ทสมัยนิยม
       7.ซอยผมดัดผม Advance
       8.การเกล้าผม-ถักเปียสไตล์สมัยนิยม
       9.ตัดผมชายเบื้องต้น
     10.ตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม
     11.เสื้อเบื้องต้น
     12.กระโปรงเบื้องต้น
     13.นวดไทยเพื่อสุขภาพ
     14.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ระดับต้น)
     15.ฝึกขับรถยนต์

     16.ขับร้อง
     17.ดนตรีสมัยนิยม
     18.ออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น
     19.งานปักและประดิษฐ์ของใช้
     20.ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า
     21.การจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ

 


รอบที่ 2   
       - รับสมัคร  19 เมษายน - 6 สิงหาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ)
       - เวลารับสมัคร 08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น.
       - ระยะเวลาเรียน  10 สิงหาคม - 16 ตุลาคม 2564

   วิชาที่เปิดสอน
       1.ขนมอบยอดนิยม
       2.อาหารไทยชาววัง
       3.เสริมสวยเบื้องต้น
       4.การนวดหน้า-แต่งหน้าขั้นพื้นฐาน
       5.ซอยผมขั้นพื้นฐาน
       6.สระเซ็ทสมัยนิยม
       7.ซอยผมดัดผม Advance
       8.การเกล้าผม-ถักเปียสไตล์สมัยนิยม
       9.ตัดผมชายเบื้องต้น
     10.ตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม
     11.เสื้อเบื้องต้น
     12.กระโปรงเบื้องต้น
     12.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ระดับต้น)
     13.สปาเพื่อสุขภาพแบบองค์รวม (สปาตะวันตก)
     14.ฝึกขับรถยนต์
     15.ขับร้อง
     16.ดนตรีสมัยนิยม
     17.ออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น
     18.งานปักและประดิษฐ์ของใช้
     19.ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า
     20.การจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ

 

 

1.คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
   1.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาตอนต้น หรืออ่านออกเขียนได้
   1.2 มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
   1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย

 

2. หลักฐานการสมัครเรียน
   2.1 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   2.2 รูปถ่ายหน้าตรง(สุภาพ) ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
   2.3 เงินค่าลงทะเบียนและค่าเรียน
หมายเหตุ  - ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานการสมัครเรียนด้วยตนเองเท่านั้น
               - เมื่อสมัครเรียนแล้วไม่สามารถขอเปลี่ยนรายวิชา
                 หรือรอบที่เรียนได้ หรือขอเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ 


3. สถานที่รับสมัคร
           ติดต่อสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ งานทะเบียน
           วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
           เลขที่ 35 ถนนจงกลนิธารณ์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง
           จังหวัดอุบลราชธานี 34000
           โทรศัพท์  0-4525-0590  (งานทะเบียน)
                           0-4524-4754  (ธุรการ)

 

>> รายละเอียดรับสมัครระยะสั้น รุ่นที่ 128 <<

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่      >> ใบสมัครเรียนระยะสั้น <<